Kangurkowo pomożemy Ci zostać rodziną zastępczą

Wsparcie osoby do pomocy

Potrzebujesz wsparcia osoby do pomocy?

Jeżeli wychowujesz czworo i więcej dzieci, w twojej rodzinie może zostać zatrudniona osoba do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

Możesz sam zadecydować kt oi w czym będzie ci pomagał oraz w jakiej ilości godzin.

Osobą do pomocy może zostać także twój małżonek, będący rodzicem zastępczym.

Osoba do pomocy zajmie się dziećmi kiedy ty musisz załatwić coś ważnego, pomoże w odrabianiu zadań domowych, zorganizuje czas wolny albo pomoże ci w typowo gospodarskich pracach takich mycie okien czy koszenie trawnika.