Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

FAQ

Czy rodzice zastępczy mają takie same prawa jak rodzice biologiczni ?

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, jest najczęściej formą ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych. Obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej, jego wychowania oraz reprezentowania w dochodzeniu świadczeń alimentacyjnych należą do rodziny zastępczej. Rodzina zastępcza ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko pozostające pod ich opieką. Inne obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców dziecka np. wybór szkoły dla małoletniego, sposobu leczenia czy wyjazd za granicę.
W sytuacji, gdy dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej na podstawie orzeczenia o pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej wówczas sąd ustanawia dla dziecka opiekuna prawnego.
Rodzice dziecka, którym sąd ograniczył władze rodzicielską lub jej pozbawił, mają prawo do osobistej styczności z dzieckiem, chyba, że sąd te kontakty ograniczy lub zakaże.

Jak często rodzice mogą odwiedzać dzieci będące w rodzinie zastępczej ?

Prawo do kontaktów z rodzicami przysługuje nawet rodzicom, którzy władzy rodzicielskiej nie posiadają. Częstotliwość tych kontaktów może uregulować sąd rodzinny lub organizator pieczy zastępczej w zależności od sytuacji.

Czy rodzic biologiczny ma prawo chodzić do szkoły i pytać o wyniki w nauce swojego dziecka ?

Jeżeli ma tylko ograniczenie władzy rodzicielskiej, to ma prawo kontaktować się ze szkołą, pytać o oceny dziecka, chociaż takie wizyty mogą być niekorzystne dla dziecka i rodziny zastępczej.

Czy rodzina zastępcza musi przyjąć każde dziecko, czy może określić np. przedział wiekowy dziecka, którym będzie się zajmowała ?

Pracownicy PCPR biorą pod uwagę wskazówki rodziców zastępczych dotyczące wieku dzieci. Niektórzy rodzice chcą zajmować się wyłączenie niemowlakami, inni widzą się jedynie w opiece nad starszymi dziećmi. Dlatego rodziny mają prawo odmówić przyjęcia dziecka, którym w ich ocenie nie będą umiały się zająć. Taka odmowa nie skutkuje brakiem kolejnych propozycji.

Gdzie szukać pomocy, gdy dzieci przyjęte do rodziny zastępczej będą sprawiać problemy wychowawcze?

Często dziecko przyjęte do rodziny zastępczej ma problemy w szkole, duże zaległości w nauce, jak równie sprawia problemy wychowawcze będące konsekwencją wcześniejszych zaniedbań rodziców oraz odrzucenia przez najbliższych, osamotnienia czy pobytu w placówce. Pomocy rodzice zastępczy mogą szukać we właściwym dla swego miejsca zamieszkania centrum pomocy rodzinie. Mona skorzystać z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego. Również organizacje pozarządowe działające na rzecz rodzin zastępczych udzielają wsparcia i pomocy.

Czy rodzic zastępczy może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko u swojego pracodawcy?

Tak. Jeżeli dziecko nie ma własnego ubezpieczenia zdrowotnego np. z tytułu renty rodzinnej, rodzic zastępczy powinien zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy rodzinom zastępczym przysługuje zasiłek rodzinny?

Nie. Rodzinie zastępczej nie przysługują świadczenia rodzinne przyznawane przez ośrodki pomocy społecznej.

Czy rodzina zastępcza otrzymuje środki finansowe na utrzymanie dziecka?

Rodzina zastępcza niezawodowa otrzymuje miesięcznie kwotę w wysokości 1052 zł na każde dziecko oraz dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na każde dziecko.

Rodzina zastępcza spokrewniona otrzymuje miesięcznie kwotę w wysokości 694 zł miesięcznie na każde dziecko oraz dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko.

Ponad na każde dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności rodzina otrzymuje dodatek w wysokości 211 zł miesięcznie oraz na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek w wysokości 200 zł miesięcznie.